Postitused

Kuidas läheb?

Kujutis
Seadsime oma meeskonnaga eesmärgiks nelja "Õpetajalt õpetajale" digiõpitoa läbiviimise
13. novembriks. Panime paika vastutajad ja teemad.

Esimene töötuba sai teoks eile, so 11. oktoobril. Tore, et klass oli huvilistest tervenisti täidetud.
Õp Aneli juhendamisel õppisime tundma QUIZLET keskkonda, katsetasime seal juba valmis olevaid õppematerjale ja lõime ka enda omi.
Ja mis peamine - täna sai eile loodut juba tunnis rakendatud. Lastele meeldis.

Aitäh Anelile oma kogemust ja teadmist jagamast!

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

26. septembril 2018 Viimsi SPA konverentsikeskuses

Selgusid eesmärgid ja eesmärgi poole liikumist toetavad tegevused, mille läbiviimist kavandame kuni 13. novembrini 2018.

Nutivahendite ja nende rakenduste kasutamine õpetamisel.Õpetajalt-õpetajale (digi)infotunnid.NB!   Viime läbi neli "õpetajalt-õpetajale" töötuba.

AJAKAVA:

1. Kokku leppida teemad ja esinejad/juhendajad. Selleks viiakse läbi koosolek.
    Kokku leppida töötubade toimumise ajad. Koosolek: esmaspäeval 01.oktoobril.
(Vastutavad Kail ja Aneli.)
2. Esimene töötuba.  9. oktoober. (Vastutab Aneli)
3. Teine töötuba koos tagasisidestamisega. 23. oktoober. (Vastutavad Terje, Alvar
4. Kolmas töötuba koos tagasisidestamisega. 23. oktoober. (Vastutab Tiina, Aneli)
5. Neljas töötuba koos tagasisidestamisega. 7. november. (Vastutab Kail)

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

25. septembril 2018 Viimsi SPA konverentsikeskuses.

Koolimeeskond (Kail, Aneli, Tiina) panevad pead kokku ja mõtlevad, mis on meil koolis HÄSTI; mis on see, mida PARENDADA ja mis on see millest tahame LOOBUDA.

Mõttetöö tulemus:
väga HÄSTItuleb PARENDADAloobudaigas klassis projektorIT spetsialisti ja haridustehnoloogi teenus majjaolemas olev arvutiklass asendada sülearvutitega (nn mobiilne arvutiklass)e-tunni ja digiõpikute võimalusedinternetiühendus kaasajastadaistumise asemel vähemalt aeg-ajalt pleedi peal lamamine (loobume tunnis ühes asendis istumisest, pakume õpilastele võimalust ka pleedi või mati peal lamades ja nutiseadme abil infootsingut teha)Stuudiumi keskkondkehtestada tahvelarvutite kasutamise kordkoolil on tahvelarvutidtahvelarvuteid juurde hankida (õpilaste arv on kasvamas)igal õpetajal sülearvutitõhustada info jagamist Stuudiumisõpetajate digikompetentside  ühtlustamineühiste dokumentide täitmine Google Drive kasabilinimeste motivatsiooni ja enesekindluse tõstmine
Kuidas P…

Nüüd see algas

Risti Põhikool on asunud digikiirenduse teele.
Nimelt osaleme alanud 2018/2019 õppeaastal (koos veel Eestimaa viie kooliga) HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse) ellu kutsustud pilootprijektis „DigiKiirendi“. See tähendab seda, et senisest intensiivsemalt leiavad kasutust digivahendid ja vastavad metoodikad. Seda nii õpetamisel kui õppimisel. Toeks sellel teel on meile HITSA koolitajad ja haridustehnoloogid.

Üks olulisi eesmärke, mille "digikiirendava kooli" projektiga seoses püstitasime, on robootika võimaluste rakendamine erinevates ainetundides.
Soovime robootikat ja selle võimalusi paremini mõista ja seejärel juba õppijate arengu vankri ette rakendada.