Postitused

Progetiigrist inspireeritud tegevused - Sphero

Kujutis
Soetasime Progetiigri programmi kaudu Sphero pallid (nii me neid hellitavalt kutsume).
Mida põnevat nendega tegime?

Õpetaja ENE tegemised

Eesti keel 2. klassile Tunni teema:Tähestik, täishäälikud ja kaashäälikud. Eesmärgid: Tähestiku kordamine, täishäälikute ja kaashäälikute  kinnistamine. Digioskuste arendamine. Tunniks vajalikud vahendid: Puidust kettad, millel tähed. Robotid (Sphero), tahvelarvutid. Tunni alguses jagan tahvlid ja  tutvustan õpilastele robotite töökorda seadmist. Õpilaste ülesandeks on liikuda robotiga õiges tähestikulises järjekorras ühelt kettalt teisele. Täishääliku juures tuleb robotilt seadistada punane värv ja kaashääliku juures sinine värv. Kuna klassis on 10 õpilast, siis saan jälgida kõikide õpilaste tööd ja vajadusel abistada. Ülesanne oli õpilastele arusaadav ja asuti tööle. Puidust kettad, millel olid tähed, laotasin põrandale laiali. Enamus õpilasi sai robotite juhtimisega väga hästi hakkama. Mõned õpilased eksisid täishäälikute ja kaashäälikute määramisega. …

Kokkuvõte

ÕPETAJATELE meeldis!•Õpetaja on VÕTMEISIK


•ÕPETAJALT-ÕPETALALE digiõpitoad jätkuvad ka edaspidi.

AITÄH !

Neljas õpituba

Kujutis
Neljas õpituba toimus 7. novembril ja käsitles robootikat.
Õpetaja Kail tutvustas kolleegidele Sphero SPRK+ võimalusi.
See on hariduse jaoks loodud robot, millel on veekindel läbipaistev kest ja mitmed sensorid andmete kogumiseks.
Õpitu leidis rakendust juba õpitoale järgnenud päeval.
Õpilased said Sphero SPRK+abil demonstreerida oma teadmisi täishäälikute, kaashäälikute ja sulghäälikute eristamisel.
Teine ja kolmas õpituba

Kujutis
Õpetajalt-õpetajale digiõpitoad on olnud menukad.
Puudujaid ei ole ning põnevust jätkub küllaga.
Koolivaheajal oli aega pikemalt asjadel peatuda. Nii rääkis õperaja Alvar Stuudiumis peituvast TERA keskkonnast. Kes oleks võinud arvata, et see kätkeb endas samu võimalusi, mis Google Docs, ainult, et igati turvatud ja kinnises keskkonnas. Lisaks võimaldab TERA luua kursusi ning kõikvõimalikku ja võimatut õppematerjali ühele või teisele kursusele üles panna.
Veendusime, et Stuudium pakub olulisemalt laialdasemaid võimaluis kui pelgalt lihtne e-päevik.
Suuremamahuliste failide (õppeotstarbeliste fotode, näiteks) üleslaadimiseks kasutab õpetaja Alvar aga My Docs keskkonda. Saime ka sellega tutvust teha.


Teine esineja oli õpetaja Terje. Õpetaja Terje kasutab juba mitu aastat kirjastuse Avita matemaatika e-tunde. Õpilastele e-tunnid väga meeldivad. Õpetajale pakuvad e-tunnid laialdasi võimalusi tunni mitmekesistamiseks ulatusliku lisamaterjaliga ning mitmekülgseks lõiminguks. Koolis on olemas…

Kuidas läheb? Esimene õpituba

Kujutis
Seadsime oma meeskonnaga eesmärgiks nelja "Õpetajalt õpetajale" digiõpitoa läbiviimise
13. novembriks. Panime paika vastutajad ja teemad.

Esimene töötuba sai teoks eile, so 11. oktoobril. Tore, et klass oli huvilistest tervenisti täidetud.
Õp Aneli juhendamisel õppisime tundma QUIZLET keskkonda, katsetasime seal juba valmis olevaid õppematerjale ja lõime ka enda omi.
Ja mis peamine - täna sai eile loodut juba tunnis rakendatud. Lastele meeldis.

Aitäh Anelile oma kogemust ja teadmist jagamast!

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

26. septembril 2018 Viimsi SPA konverentsikeskuses

Selgusid eesmärgid ja eesmärgi poole liikumist toetavad tegevused, mille läbiviimist kavandame kuni 13. novembrini 2018.

Nutivahendite ja nende rakenduste kasutamine õpetamisel.Õpetajalt-õpetajale (digi)infotunnid.NB!   Viime läbi neli "õpetajalt-õpetajale" töötuba.

AJAKAVA:

1. Kokku leppida teemad ja esinejad/juhendajad. Selleks viiakse läbi koosolek.
    Kokku leppida töötubade toimumise ajad. Koosolek: esmaspäeval 01.oktoobril.
(Vastutavad Kail ja Aneli.)
2. Esimene töötuba.  9. oktoober. (Vastutab Aneli)
3. Teine töötuba koos tagasisidestamisega. 23. oktoober. (Vastutavad Terje, Alvar
4. Kolmas töötuba koos tagasisidestamisega. 23. oktoober. (Vastutab Tiina, Aneli)
5. Neljas töötuba koos tagasisidestamisega. 7. november. (Vastutab Kail)

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

25. septembril 2018 Viimsi SPA konverentsikeskuses.

Koolimeeskond (Kail, Aneli, Tiina) panevad pead kokku ja mõtlevad, mis on meil koolis HÄSTI; mis on see, mida PARENDADA ja mis on see millest tahame LOOBUDA.

Mõttetöö tulemus:
väga HÄSTItuleb PARENDADAloobudaigas klassis projektorIT spetsialisti ja haridustehnoloogi teenus majjaolemas olev arvutiklass asendada sülearvutitega (nn mobiilne arvutiklass)e-tunni ja digiõpikute võimalusedinternetiühendus kaasajastadaistumise asemel vähemalt aeg-ajalt pleedi peal lamamine (loobume tunnis ühes asendis istumisest, pakume õpilastele võimalust ka pleedi või mati peal lamades ja nutiseadme abil infootsingut teha)Stuudiumi keskkondkehtestada tahvelarvutite kasutamise kordkoolil on tahvelarvutidtahvelarvuteid juurde hankida (õpilaste arv on kasvamas)igal õpetajal sülearvutitõhustada info jagamist Stuudiumisõpetajate digikompetentside  ühtlustamineühiste dokumentide täitmine Google Drive kasabilinimeste motivatsiooni ja enesekindluse tõstmine
Kuidas P…