Postitused

Kuvatud on kuupäeva september, 2018 postitused

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

26. septembril 2018 Viimsi SPA konverentsikeskuses Selgusid eesmärgid ja eesmärgi poole liikumist toetavad tegevused, mille läbiviimist kavandame kuni 13. novembrini 2018. Nutivahendite ja nende rakenduste kasutamine õpetamisel. Õpetajalt-õpetajale (digi)infotunnid. NB!   Viime läbi neli "õpetajalt-õpetajale" töötuba. AJAKAVA: 1. Kokku leppida teemad ja esinejad/juhendajad. Selleks viiakse läbi koosolek.     Kokku leppida töötubade toimumise ajad. Koosolek: esmaspäeval 01.oktoobril. (Vastutavad Kail ja Aneli.) 2. Esimene töötuba.  9. oktoober. (Vastutab Aneli) 3. Teine töötuba koos tagasisidestamisega. 23. oktoober. (Vastutavad Terje, Alvar 4. Kolmas töötuba koos tagasisidestamisega.  23. oktoober. (Vastutab Tiina, Aneli) 5. Neljas töötuba koos tagasisidestamisega. 7. november. (Vastutab Kail)

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

25. septembril 2018 Viimsi SPA konverentsikeskuses. Koolimeeskond (Kail, Aneli, Tiina) panevad pead kokku ja mõtlevad, mis on meil koolis HÄSTI; mis on see, mida PARENDADA ja mis on see millest tahame LOOBUDA. Mõttetöö tulemus : väga HÄSTI tuleb PARENDADA loobuda igas klassis projektor IT spetsialisti ja haridustehnoloogi teenus majja olemas olev arvutiklass asendada sülearvutitega (nn mobiilne arvutiklass) e-tunni ja digiõpikute võimalused internetiühendus kaasajastada istumise asemel vähemalt aeg-ajalt pleedi peal lamamine (loobume tunnis ühes asendis istumisest, pakume õpilastele võimalust ka pleedi või mati peal lamades ja nutiseadme abil infootsingut teha) Stuudiumi keskkond kehtestada tahvelarvutite kasutamise kord koolil on tahvelarvutid tahvelarvuteid juurde hankida (õpilaste arv on kasvamas) igal õpetajal sülearvuti tõhustada info jagamist Stuudiumis õpetajate digikompetentside  ühtlustamine ühiste dokumentide täitmine Google Drive kasabil inimeste motivatsiooni

Nüüd see algas

Risti Põhikool on asunud digikiirenduse teele. Nimelt osaleme alanud 2018/2019 õppeaastal (koos veel Eestimaa viie kooliga) HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse) ellu kutsustud pilootprijektis „DigiKiirendi“. See tähendab seda, et senisest intensiivsemalt leiavad kasutust digivahendid ja vastavad metoodikad. Seda nii õpetamisel kui õppimisel. Toeks sellel teel on meile HITSA koolitajad ja haridustehnoloogid. Üks olulisi eesmärke, mille "digikiirendava kooli" projektiga seoses püstitasime, on robootika võimaluste rakendamine erinevates ainetundides. Soovime robootikat ja selle võimalusi paremini mõista ja seejärel juba õppijate arengu vankri ette rakendada.