Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

25. septembril 2018 Viimsi SPA konverentsikeskuses.

Koolimeeskond (Kail, Aneli, Tiina) panevad pead kokku ja mõtlevad, mis on meil koolis HÄSTI; mis on see, mida PARENDADA ja mis on see millest tahame LOOBUDA.

Mõttetöö tulemus:
väga HÄSTItuleb PARENDADAloobuda
igas klassis projektorIT spetsialisti ja haridustehnoloogi teenus majjaolemas olev arvutiklass asendada sülearvutitega (nn mobiilne arvutiklass)
e-tunni ja digiõpikute võimalusedinternetiühendus kaasajastadaistumise asemel vähemalt aeg-ajalt pleedi peal lamamine (loobume tunnis ühes asendis istumisest, pakume õpilastele võimalust ka pleedi või mati peal lamades ja nutiseadme abil infootsingut teha)
Stuudiumi keskkondkehtestada tahvelarvutite kasutamise kord
koolil on tahvelarvutidtahvelarvuteid juurde hankida (õpilaste arv on kasvamas)
igal õpetajal sülearvutitõhustada info jagamist Stuudiumis
õpetajate digikompetentside  ühtlustamine
ühiste dokumentide täitmine Google Drive kasabil
inimeste motivatsiooni ja enesekindluse tõstmine

Kuidas PARENDADA?
 • Tagada ressursid mobiilse arvutiklassi rajamiseks.
 • Soetada sülearvutid ja sülearvutite kapp.
 • Tagada kaasaegne internetiühendus.
 • Luua süle- ja tahvelarvutite broneerimise süsteem.
 • Tagada IT spetsialisti ja haridustehnoloogi tugiteenus.
 • Õppekavaarenduse käigus tuua digipädevuste moodul ainekavadesse.
 • Analüüsida koolitusvajadust.
 • Tagada koolitusvõimalused.
 • Motiveerida lahtisi (digi)tunde pidama.

Kuidas PARENDATUT mõõta?
 • Analüüsida kasutusintensiivsust.
 • Analüüsida õpetajate töökavasid.
 • Külastada avatud (digi)tunde.
 • Testida nii õppijate kui õpetajate digioskusi.
15 IDEED ARENDUSTEKS
 • Koolituskava koostamine digivahendite kasutusvõimaluste õppimiseks, õpetajatele.
 • Õpetajate motiveerimine digiõppe rakendamiseks.
 • Õpetajate innovatsiooniküpsuse ühtlustamine.
 • Robootika rakendamine õpetamise vankri ette.
 • Õppekava arendus digikompetentse toetava meetmena.
 • Nutivahendite ja nende rakenduste kasutamine õpetamisel.
 • Mobiilse arvutiklassi idee teostamine.
 • Dokumentide ühisloome Google Drive kaasabil.
 • Nutitöötoad (sh robootika) koostöös kooli hoolekoguga.
 • e-õppe päev(ad) igasse õppeaastasse.
 • Moodle keskkond õpetamise ja õppimise toetajana.
 • Õpetajalt-õpetajale (digi)infotunnid.
 • Nutiseadme keeluaeg(ala). Kontseptsiooni väljatötöamine ja rakendamine.
 • Digitaristu süstemaatilise uuendamise kava.
 • STUUDIUMi võimaluste laiem rakendamine tagasisidestamisel ja sisehindamisel.


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Teine ja kolmas õpituba

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul