Postitused

Kuvatud on kuupäeva november, 2018 postitused

Kokkuvõte

ÕPETAJATELE meeldis! • Õpetaja on VÕTMEISIK • ÕPETAJALT-ÕPETALALE digiõpitoad   jätkuvad ka edaspidi.     AITÄH !

Neljas õpituba

Kujutis
Neljas õpituba toimus 7. novembril ja käsitles robootikat. Õpetaja Kail tutvustas kolleegidele  Sphero SPRK+  võimalusi. See on hariduse jaoks loodud robot, millel on veekindel läbipaistev kest ja mitmed sensorid andme te kogumiseks. Õpitu leidis rakendust juba õpitoale järgnenud päeval. Õpilased said  Sphero SPRK+   abil demonstreerida oma teadmisi täishäälikute, kaashäälikute ja sulghäälikute eristamisel.

Teine ja kolmas õpituba

Kujutis
Õpetajalt-õpetajale digiõpitoad on olnud menukad. Puudujaid ei ole ning põnevust jätkub küllaga. Koolivaheajal oli aega pikemalt asjadel peatuda. Nii rääkis õperaja Alvar Stuudiumis peituvast TERA keskkonnast. Kes oleks võinud arvata, et see kätkeb endas samu võimalusi, mis Google Docs, ainult, et igati turvatud ja kinnises keskkonnas. Lisaks võimaldab TERA luua kursusi ning kõikvõimalikku ja võimatut õppematerjali ühele või teisele kursusele üles panna. Veendusime, et Stuudium pakub olulisemalt laialdasemaid võimaluis kui pelgalt lihtne e-päevik. Suuremamahuliste failide (õppeotstarbeliste fotode, näiteks) üleslaadimiseks kasutab õpetaja Alvar aga My Docs keskkonda. Saime ka sellega tutvust teha. Teine esineja oli õpetaja Terje. Õpetaja Terje kasutab juba mitu aastat kirjastuse Avita matemaatika e-tunde. Õpilastele e-tunnid väga meeldivad. Õpetajale pakuvad e-tunnid laialdasi võimalusi tunni mitmekesistamiseks ulatusliku lisamaterjaliga ning mitmekülgseks lõiminguks.