Teine ja kolmas õpituba

Õpetajalt-õpetajale digiõpitoad on olnud menukad.
Puudujaid ei ole ning põnevust jätkub küllaga.
Koolivaheajal oli aega pikemalt asjadel peatuda. Nii rääkis õperaja Alvar Stuudiumis peituvast TERA keskkonnast. Kes oleks võinud arvata, et see kätkeb endas samu võimalusi, mis Google Docs, ainult, et igati turvatud ja kinnises keskkonnas. Lisaks võimaldab TERA luua kursusi ning kõikvõimalikku ja võimatut õppematerjali ühele või teisele kursusele üles panna.
Veendusime, et Stuudium pakub olulisemalt laialdasemaid võimaluis kui pelgalt lihtne e-päevik.
Suuremamahuliste failide (õppeotstarbeliste fotode, näiteks) üleslaadimiseks kasutab õpetaja Alvar aga My Docs keskkonda. Saime ka sellega tutvust teha.


Teine esineja oli õpetaja Terje. Õpetaja Terje kasutab juba mitu aastat kirjastuse Avita matemaatika e-tunde. Õpilastele e-tunnid väga meeldivad. Õpetajale pakuvad e-tunnid laialdasi võimalusi tunni mitmekesistamiseks ulatusliku lisamaterjaliga ning mitmekülgseks lõiminguks. Koolis on olemas pea' kõik valminud e-tunnid, kuid aktiivses kasutuses on vaid kolm-neli. Loodame, et ka teised õpetajad said innustust.
Lisaks e-tundidele tutvustas õpetaja Terje ka digiõpikute keskkonda ning juhendas, kuidas selle keskkonnani jõuda.

Kolmandaks esinejaks oli õpetaja Tiina. Tema

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Neljas õpituba

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul