Postitused

Progetiigrist inspireeritud tegevused - Sphero

Kujutis
Soetasime Progetiigri programmi kaudu Sphero pallid (nii me neid hellitavalt kutsume). Mida põnevat nendega tegime? Õpetaja ENE tegemised Eesti keel 2. klassile Tunni teema: Tähestik, täishäälikud ja kaashäälikud. Eesmärgid: Tähestiku kordamine, täishäälikute ja kaashäälikute  kinnistamine. Digioskuste arendamine. Tunniks vajalikud vahendid: Puidust kettad, millel tähed. Robotid (Sphero), tahvelarvutid. Tunni alguses jagan tahvlid ja  tutvustan õpilastele robotite töökorda seadmist. Õpilaste ülesandeks on liikuda robotiga õiges tähestikulises järjekorras ühelt kettalt teisele. Täishääliku juures tuleb robotilt seadistada punane värv ja kaashääliku juures sinine värv. Kuna klassis on 10 õpilast, siis saan jälgida kõikide õpilaste tööd ja vajadusel abistada. Ülesanne oli õpilastele arusaadav ja asuti tööle. Puidust kettad, millel olid tähed, laotasin põrandale laiali. Enamus õpilasi sai robotite juhtimisega väga hästi hakkama. Mõned õpilased eksisid täishäälikute ja

Kokkuvõte

ÕPETAJATELE meeldis! • Õpetaja on VÕTMEISIK • ÕPETAJALT-ÕPETALALE digiõpitoad   jätkuvad ka edaspidi.     AITÄH !

Neljas õpituba

Kujutis
Neljas õpituba toimus 7. novembril ja käsitles robootikat. Õpetaja Kail tutvustas kolleegidele  Sphero SPRK+  võimalusi. See on hariduse jaoks loodud robot, millel on veekindel läbipaistev kest ja mitmed sensorid andme te kogumiseks. Õpitu leidis rakendust juba õpitoale järgnenud päeval. Õpilased said  Sphero SPRK+   abil demonstreerida oma teadmisi täishäälikute, kaashäälikute ja sulghäälikute eristamisel.

Teine ja kolmas õpituba

Kujutis
Õpetajalt-õpetajale digiõpitoad on olnud menukad. Puudujaid ei ole ning põnevust jätkub küllaga. Koolivaheajal oli aega pikemalt asjadel peatuda. Nii rääkis õperaja Alvar Stuudiumis peituvast TERA keskkonnast. Kes oleks võinud arvata, et see kätkeb endas samu võimalusi, mis Google Docs, ainult, et igati turvatud ja kinnises keskkonnas. Lisaks võimaldab TERA luua kursusi ning kõikvõimalikku ja võimatut õppematerjali ühele või teisele kursusele üles panna. Veendusime, et Stuudium pakub olulisemalt laialdasemaid võimaluis kui pelgalt lihtne e-päevik. Suuremamahuliste failide (õppeotstarbeliste fotode, näiteks) üleslaadimiseks kasutab õpetaja Alvar aga My Docs keskkonda. Saime ka sellega tutvust teha. Teine esineja oli õpetaja Terje. Õpetaja Terje kasutab juba mitu aastat kirjastuse Avita matemaatika e-tunde. Õpilastele e-tunnid väga meeldivad. Õpetajale pakuvad e-tunnid laialdasi võimalusi tunni mitmekesistamiseks ulatusliku lisamaterjaliga ning mitmekülgseks lõiminguks.

Kuidas läheb? Esimene õpituba

Kujutis
Seadsime oma meeskonnaga eesmärgiks nelja "Õpetajalt õpetajale" digiõpitoa läbiviimise 13. novembriks. Panime paika vastutajad ja teemad. Esimene töötuba sai teoks eile, so 11. oktoobril. Tore, et klass oli huvilistest tervenisti täidetud. Õp Aneli juhendamisel õppisime tundma QUIZLET keskkonda, katsetasime seal juba valmis olevaid õppematerjale ja lõime ka enda omi. Ja mis peamine - täna sai eile loodut juba tunnis rakendatud. Lastele meeldis. Aitäh Anelile oma kogemust ja teadmist jagamast!

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

26. septembril 2018 Viimsi SPA konverentsikeskuses Selgusid eesmärgid ja eesmärgi poole liikumist toetavad tegevused, mille läbiviimist kavandame kuni 13. novembrini 2018. Nutivahendite ja nende rakenduste kasutamine õpetamisel. Õpetajalt-õpetajale (digi)infotunnid. NB!   Viime läbi neli "õpetajalt-õpetajale" töötuba. AJAKAVA: 1. Kokku leppida teemad ja esinejad/juhendajad. Selleks viiakse läbi koosolek.     Kokku leppida töötubade toimumise ajad. Koosolek: esmaspäeval 01.oktoobril. (Vastutavad Kail ja Aneli.) 2. Esimene töötuba.  9. oktoober. (Vastutab Aneli) 3. Teine töötuba koos tagasisidestamisega. 23. oktoober. (Vastutavad Terje, Alvar 4. Kolmas töötuba koos tagasisidestamisega.  23. oktoober. (Vastutab Tiina, Aneli) 5. Neljas töötuba koos tagasisidestamisega. 7. november. (Vastutab Kail)

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

25. septembril 2018 Viimsi SPA konverentsikeskuses. Koolimeeskond (Kail, Aneli, Tiina) panevad pead kokku ja mõtlevad, mis on meil koolis HÄSTI; mis on see, mida PARENDADA ja mis on see millest tahame LOOBUDA. Mõttetöö tulemus : väga HÄSTI tuleb PARENDADA loobuda igas klassis projektor IT spetsialisti ja haridustehnoloogi teenus majja olemas olev arvutiklass asendada sülearvutitega (nn mobiilne arvutiklass) e-tunni ja digiõpikute võimalused internetiühendus kaasajastada istumise asemel vähemalt aeg-ajalt pleedi peal lamamine (loobume tunnis ühes asendis istumisest, pakume õpilastele võimalust ka pleedi või mati peal lamades ja nutiseadme abil infootsingut teha) Stuudiumi keskkond kehtestada tahvelarvutite kasutamise kord koolil on tahvelarvutid tahvelarvuteid juurde hankida (õpilaste arv on kasvamas) igal õpetajal sülearvuti tõhustada info jagamist Stuudiumis õpetajate digikompetentside  ühtlustamine ühiste dokumentide täitmine Google Drive kasabil inimeste motivatsiooni